Kế hoạch seminar và bảo vệ luận văn của Khóa 2010 chuyên ngành Khoa học Máy tính

Nhà trường thông báo kế hoạch seminar và thời hạn nộp toàn văn luận văn, hồ sơ xin bảo vệ luận văn cao học Khóa 2010

Thực hiện kế hoạch đào tạo cao học đối với Khóa năm 2010 chuyên ngành Khoa học Máy tính, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch seminar và bảo vệ luận văn của hai lớp Khoa học Máy tính A và B như sau:

  • Tháng 7.2012: Seminar luận văn lớp KHMT A
  • Tháng 9.2012: Seminar luận văn lớp KHMT B 
  • Từ 22.9.2012: Bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho lớp KHMT A
  • Từ 12.11 - 15.11.2012: Bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho lớp KHMT B

Thời gian nộp toàn văn luận văn và hồ sơ xin bảo vệ:

  • Đối với lớp KHMT A: Từ 04 - 06.9.2012
  • Đối với lớp KHMT B: Từ 26 - 28.10.2012

Sau thời hạn trên, học viên nào không nộp đủ hồ sơ sẽ không được làm thủ tục để bảo vệ.

Đề nghị toàn thể học viên cao học hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn.

Trích công văn số 314/TB-ĐHKH-SĐH

của Trường Đại học Khoa học