Thông tin về buổi làm việc giữa PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh với lãnh đạo Trường Đại học Khoa học

Trong thời gian PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh đến thăm và làm việc với Khoa Công nghệ Thông tin, lãnh đạo nhà trường đã có một buổi gặp mặt vào ngày 01/09/2012.

PGS. TS. Hoàng Văn Hiển - Phó Hiệu trưởng, đại diện BGH cùng với PGS. TS. Nguyễn Văn Hợp - Trưởng phòng KHCN-HTQT, ThS. Hoàng Đình Trung - Phó trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, TS. Hoàng Thị Lan Giao - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin và các trưởng, phó bộ môn của Khoa Công nghệ Thông tin đã tiếp và làm việc với PGS.TSKH. Nguyễn Anh Linh.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS. TS. Hoàng Văn Hiển cảm ơn PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh đã hướng dẫn nghiên cứu sinh, đến thăm, làm việc và tổ chức seminar với Khoa Công nghệ Thông tin. Trong buổi gặp mặt này, hai bên đã đề xuất các hướng có thể hợp tác giữa trường Đại học Warsaw, Ba Lan và Trường Đại học Khoa học Huế.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ bàn bạc thảo luận và đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác bằng văn bản.