Thời gian seminar, nộp và bảo vệ luận văn cao học lớp 2010A&B

Lớp Cao học 2010A:

 • Hạn cuối nộp luận văn: ngày 5/9/2012
 • Bảo vệ: ngày 22/9/2012

Lớp Cao học 2010B:

 • Seminar: từ 12 đến 18/9/2012 theo từng bộ môn, (xem danh sách phía dưới). Sáng từ 7g30, chiều từ 13g30. Danh sách đã niêm yết ở bảng thông báo.
  • Bộ môn Hệ thống Thông tin: ngày 12/09/2012 (bổ sung học viên Đặng Văn Xuân Lớp Cao học 2010A và Nguyễn T. H. Khánh Lớp Công nghiệp)
  • Bộ môn Công nghệ Phần mềm: ngày 14/09/2012
  • Bộ môn Khoa học Máy tính: ngày 15/09/2012 (bổ sung học viên Nguyễn Lê Hiếu Lớp Cao học 2010A)
  • Bộ môn Mạng và Truyền thông: ngày 18/09/2012 (bổ sung học viên Nguyễn Thành An Lớp Cao học 2010A)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.