Thông báo thời gian nộp Luận văn lớp Cao học KHMT K2010A

  1. Nộp toàn văn luận văn từ ngày 05/9/2012 đến ngày 07/9/2012 tại Phòng Sau đại học - Tầng 3 Nhà G.
  2. Dự kiến tổ chức bảo vệ theo kế hoạch trong khoảng từ ngày 20/9/2012 đến ngày 25/9/2012.
Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [23/07/2012 13:51]

Bình luận

Chưa có bình luận nào.