Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Văn Tường Lân

Trường Đại học Khoa học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê Văn Tường Lân, chuyên ngành Khoa học máy tính, mã số 62 48 01 01.

Luận án: Phân lớp dữ liệu bằng cây quyết định mờ dựa trên đại số gia tử

Thời gian:  14g00 ngày 08 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Nhà KH, 77 Nguyễn Huệ Huế

Kính mời quý thầy cô quan tâm tham dự./.