Seminar Đề tài Luận văn Thạc sĩ Khóa 2010A

CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - MÃ SỐ 60 48 01

Bộ môn Ngày Phòng
CNPM&HTTT 18-19/7/2012 G13
KHMT 23-24/7/2012 G13
Mạng&TT 20/7/2012 G13

Sáng: 7g30, Chiều: 14g00

  Tên đề tài Người
thực hiện
Người hướng dẫn
khoa học
Seminar tại
Bộ môn
1 Nghiên cứu mô hình xử lý thông tin không chắc chắn bằng Datalog mờ Hồ Hữu Hải PGS.TS Lê Mạnh Thạnh
(Đại học Huế)
KHMT
2 Nghiên cứu về xử lý truy vấn trên cơ sở dữ liệu đa phương tiện Nguyễn Hoàng Nguyên PGS.TS Lê Mạnh Thạnh
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
3 Nghiên cứu sự ràng buộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hướng đối tượng Nguyễn Văn Tuyến PGS.TS Lê Mạnh Thạnh
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
4 Nghiên cứu tối ưu truy vấn trong cơ sở dữ liệu phân tán Lê Xuân Thạnh PGS.TS Lê Mạnh Thạnh
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
5 Nghiên cứu một số phương pháp xác định ngữ nghĩa mô hình của chương trình Datalog Nguyễn Thị Yến PGS.TS Lê Mạnh Thạnh (Đại học Huế) KHMT
6 Tiếp cận một số bài toán sinh học bằng kỹ thuật phân cụm và cây nhị phân Phan Thị Thanh Thủy PGS.TS. Huỳnh Thế Phùng
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
7 Nghiên cứu ngữ nghĩa của chương trình logic mô tả Nguyễn Thị Hằng TS. Trương Công Tuấn
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
8 Nghiên cứu về lập trình logic có yếu tố thời gian Nguyễn Thị Mỹ Lộc TS. Trương Công Tuấn
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
9 Nghiên cứu ngữ nghĩa của chương trình Datalog mờ Đinh Thị Xuân Vạn TS. Trương Công Tuấn
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
10 Khai phá luật kết hợp từ chuỗi thời gian Trần Văn Cường TS. Hoàng Thị Lan Giao
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
11 Xây dựng hệ thống tư vấn chọn ngành cho học sinh THPT dựa vào lý thuyết tập thô Trần Thị Hương TS. Hoàng Thị Lan Giao
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
12 Phát hiện các phụ thuộc đa trị dựa vào kỹ thuật khai phá dữ liệu Nguyễn Thị Thuỳ Linh TS. Hoàng Thị Lan Giao
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
13 Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu mờ và ứng dụng Hoàng Hà TS. Nguyễn Công Hào
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
14 Nghiên cứu về khai phá quy trình và ứng dụng Nguyễn Anh Dũng TS. Hoàng Hữu Hạnh
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
15 Nghiên cứu về WorkFlow trong tích hợp các quy trình nghiệp vụ Nguyễn Thị Hạnh TS. Hoàng Hữu Hạnh
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
16 Nghiên cứu về tích hợp Outology và ứng dụng trong khám phá dịch vụ web ngữ nghĩa Phan Bá Trí TS. Hoàng Hữu Hạnh
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
17 Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi từ mô hình Temporal XML sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ Nguyễn Thành Công TS. Hoàng Quang
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
CNPM&HTTT
18 Nghiên cứu phụ thuộc hàm trong dữ liệu XML Hoàng Văn Diệu TS. Hoàng Quang
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
CNPM&HTTT
19 Nghiên cứu việc điều khiển tương tranh đối với cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian Đặng Văn Xuân TS. Hoàng Quang
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
CNPM&HTTT
20 Nghiên cứu khai phá dữ liệu không gian theo cách tiếp cận mờ Nguyễn Lê Hiếu TS. Nguyễn Công Hào
(Đại học Huế)
CNPM&HTTT
21 Nghiên cứu một số ràng buộc trên cơ sở dữ liệu hướng đối tượng với thông tin mờ Cao Quốc Thắng TS. Nguyễn Công Hào
(Đại học Huế)
KHMT
22 Nghiên cứu phương pháp phát hiện đối tượng trong dữ liệu video Quách Hải Thọ TS. Nguyễn Đăng Bình
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
23 Nghiên cứu phụ thuộc hàm xấp xỉ theo tiếp cận luật kết hợp Võ Thị Thiên Nga TS.Nguyễn Hoàng Sơn
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
KHMT
24 Tìm hiểu giao thức định tuyến trạng thái liên kết tối ưu trên mạng không dây di động Nguyễn Thành An TS. Võ Thanh Tú
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
Mạng&TT
25 Tìm hiểu một số giao thức định tuyến lai trong mạng MANET Hoàng Thanh Hải TS. Võ Thanh Tú
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
Mạng&TT
26 Nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong mạng cảm biến không dây dựa trên giao thức định tuyến phân cấp Trần Thị Kim Oanh TS. Võ Thanh Tú
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
Mạng&TT
27 Tìm hiểu mô hình kênh tràn trong mạng chuyển mạch chùm quang Nguyễn Sơn TS. Võ Viết Minh Nhật
(Khoa DL, ĐH Huế)
Mạng&TT
28 Tìm hiểu mô hình nút chuyển mạch tràn trong mạng chuyển mạch chùm quang Phan Thanh Vũ TS. Võ Viết Minh Nhật
(Khoa DL, ĐH Huế)
Mạng&TT
29 Tìm hiểu mô hình đánh giá hiệu năng nút chuyển mạch chùm quang có sử dụng đường trễ quang Lương Việt Tiến TS. Võ Viết Minh Nhật
(Khoa DL, ĐH Huế)
Mạng&TT
30 Nghiên cứu về tính toán lưới trong hệ thống thông tin địa lý phân tán Trình Văn Dũng TS. Hoàng Bảo Hùng
(Sở Thông tin & Truyền thông TT Huế)
CNPM&HTTT
31 Tìm hiểu cách tổ chức và xây dựng một đám mây riêng và ứng dụng Lê Minh Chung TS. Nguyễn Mậu Hân
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
CNPM&HTTT
32 Nghiên cứu tính toán lưới và một số thuật toán lập lịch động Nguyễn Thanh Tùng TS. Nguyễn Mậu Hân
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
CNPM&HTTT
33 Bảo mật cơ sở dữ liệu trong môi trường Outsource Tôn Thất Minh Lộc TS. Nguyễn Mậu Hân
(Trường ĐHKH, ĐH Huế)
CNPM&HTTT
34 Kiểm thử tự động cho các hệ thống đa phương thức tương tác Ngô Thị Phương Dung TS. Nguyễn Thanh Bình
(Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng)
CNPM&HTTT
35 Tìm hiểu kiểm thử đơn vị cho chương trình tương tranh Nguyễn Văn Tài TS. Nguyễn Thanh Bình
(Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng)
CNPM&HTTT

Danh mục gồm có 35 đề tài.

Học viên cao học Lớp K2010A sẽ nộp Luận văn vào tháng 9/2012 tại phòng Sau Đại học.
Kế hoạch Lớp Cao học K2010B sẽ Seminar vào tháng 9/2012.

Bình luận