Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế

Ngày 02/6/2017, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ Luận án cấp Đại học Huế cho NCS Văn Thế Thành.

Luận án:
Thời gian: 14g00 tại Phòng Hội trường ĐHH, số 04 Lê Lợi.
Thành phần: Mời quý thầy cô quan tâm tham dự.