Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế

Ngày 16/01/2017 Đại học Khoa học sẽ tổ chức bảo vệ Luận án cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Hoàng Hà.

Luận án: Nghiên cứu một số vấn đề lập lịch trên môi trường tính toán đám mây.
Thời gian: 14g00 tại Phòng Hội trường ĐHH, số 04 Lê Lợi.
Thành phần: Mời quý thầy cô quan tâm tham dự.