Đăng ký lớp riêng cho sinh viên năm 4 trở lên

Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ 4 trở lên còn đang thiếu các học phần GDTC việc mở lớp riêng như sau:

Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/9/2015 -  đến hết ngày 22/10/2015 (Từ thứ Hai đến thứ Sáu)

  • Sáng: 7g30 - 10g00
  • Chiều: 14g00 - 16g30

Địa điểm đăng ký: Tổ Đào tạo - Kế hoạch - Hợp tác quốc tế (gặp cô Nguyễn Bích Thảo)

Học phí: 150.000đ x 1.5 = 225.000đ/ 1 học phần (đóng học phí ngay khi đăng ký)

Sinh viên đi dăng ký cần chú ý:

Lịch học dự kiến bắt đầu từ 02/11/2015

Trích thông báo số 795/TB-ĐHH