Chương trình MSDNAA (Dreamspark)

Chương trình hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên Khoa CNTT sử dụng một số phần mềm của Microsoft phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

MSDNAA (viết tắt của Microsoft Software Developer Network Academic Alliance) là chương trình của Microsoft hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên Khoa CNTT sử dụng MIỄN PHÍ một số phần mềm như hệ điều hành Windows (một số phiên bản), công cụ phát triển phần mềm (như Visual Studio),...

Quy trình đăng ký

Sau khi đăng ký tham gia chương trình (gửi địa chỉ emailhọ tên cho Khoa theo thông báo, thường là vào đầu mỗi năm học) và được ban quản trị của Khoa đưa vào hệ thống MSDNAA, mỗi sinh viên/giảng viên sẽ nhận được thông báo qua email để tiến hành kích hoạt tài khoản. Làm theo hướng dẫn trong email thông báo này để xác nhận tham gia vào hệ thống MSDNAA.

Tải phần mềm

Để tải các phần mềm, bạn truy cập vào trang MSDNAA - Khoa CNTT - ĐHKH Huế sau đó đăng nhập với tài khoản được cấp, tìm phần mềm sau đó theo các hướng dẫn trên trang web để tải phần mềm.

Đăng nhập vào hệ thống DreamSpark để tải các phần mềm từ chương trình

Quy định

  1. Chỉ được sử dụng các phần mềm từ chương trình MSDNAA để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
  2. Tự bảo quản tài khoản của mình (tên truy nhập và mật khẩu).
  3. Mỗi giấy phép sử dụng chỉ được cấp tương ứng cho một người dùng và chỉ được cài đặt trên một máy tính. Không chia sẻ cho người khác.
  4. Khi cài đặt, sử dụng phần mềm thành viên phải đọc kỹ cam kết sử dụng, các điều khoản kèm theo và chịu trách nhiệm về các vi phạm của mình.
  5. Người vi phạm sẽ bị xóa tài khoản khỏi hệ thống MSDNAA, chịu mọi hình thức xử phạt , kỷ luật theo quy định của chương trình và pháp luật.

Khoa Công nghệ Thông tin

Chỉnh sửa lần cuối bởi tvqnhat [08/01/2016 19:04]