Thông báo về việc đăng ký học kỳ hè năm học 2011 – 2012

Đăng ký học hè các học phần môn Giáo dục thể chất.

Theo công văn số 74/TB-GDTC-ĐTKHHTQT của Khoa Giáo dục Thể chất, Đại học Huế, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo cho sinh viên kế hoạch học tập học kỳ hè tại Khoa Giáo dục Thể chất như sau:

Thời gian đăng ký và nộp lệ phí học: Từ nau đến hết ngày 25/5/2012.

Thời gian học dự kiến: Từ 01/6/2012 – 30/8/2012.

Lệ phí dự kiến: 90.000đ/ĐVHT/sinh viên.

(Tạm thu đối với lớp học hơn 20 sinh viên)

Nộp tại kế toán tài vụ Khoa GDTC.

Quá thời gian trên sinh viên không đăng ký và nộp lệ phí thì Khoa không giải quyết.

Chỉnh sửa lần cuối bởi admin [05/05/2012 08:03]