Danh sách giáo viên cố vấn học tập

Thông tin về các lớp như số sinh viên, lớp trưởng, giáo viên cố vấn,...
Lớp Sĩ số Giáo viên cố vấn Lớp trưởng Ghi chú
CNTT K37 A 54 Trần Việt Khoa    
CNTT K37 B 47 Nguyễn Ngọc Thủy    
CNTT K37 C 52 Lê Văn Tường Lân    
CNTT K37 D 54 Lê Mỹ Cảnh  Phạm Như Ngọc Tuấn  
CNTT K38A 49 Nguyễn Dũng    
CNTT K38B 53 Nguyễn Đăng Bình    
CNTT K38C 56 Trần Thị Phương Chi    
CNTT K38D  56 Đặng Thanh Chương    
CNTT K39A 54 Nguyễn Hoàng Hà    
CNTT K39B 54 Nguyễn Văn Trung    
CNTT K39C 54 Nguyễn Việt Hùng    
CNTT K39D 54 Nguyễn Hữu Tài    
CNTT K40A   Nguyễn Quang Hưng    
CNTT K40B   Nguyễn Thị Bích Lộc    
CNTT K40C   Võ Việt Dũng    
CNTT K40D   Võ Thanh Tú    
CNTT K40E   Lê Quang Chiến    
Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [14/11/2016 09:54]