Thi tuyển thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối

Theo như kế hoạch của Khoa và Công ty FPT software, FPT software sẽ đến Khoa để tiến hành kế hoạch tuyển sinh viên thực tập tại Khoa Công nghệ thông tin, kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày 09/11/2019 từ 8h30 – 11h30: Thi trắc nghiệm môn Java/ .Net (50p, Anh văn (40p) và thi tự luận môn Thuật toán (30p)

Địa điểm: Tầng 2 dãy nhà B, trường Đại học Khoa học.

Ngày 10/11/2019 từ 8h00 – 16h00: Phỏng vấn

Địa điểm: Lab 4, Lab 5 - dãy nhà B, Trường Đại học Khoa học.

Ban chủ nhiệm Khoa thông báo đến toàn thể sinh viên năm cuối biết để tham gia thi tuyển.