Thông báo về đăng ký thực tập cho sinh viên năm 4

Sinh viên Khóa 39 đăng ký thực tập chú ý:
1. Lớp trưởng các lớp K39 bổ sung vào file danh sách đăng ký thực tập 1 cột với tên cột là: "chuyên ngành" nằm sau cột "Lớp"
2. Toàn bộ sinh viên ghi chú rõ mình đang học chuyên ngành nào để lớp trưởng bổ sung thông tin vào cột "chuyên ngành"
3. Hạn chót để hoàn thiện thông tin là hết ngày 06/12 (thứ 5)
4. Lớp trưởng nộp lại danh sách cho thầy Thủy trong sáng 07/12 (thứ 6)
5. Chiều thứ 6 (07/12), toàn bộ sinh viên K39 có mặt tại phòng H202 để nghe phổ biến và lịch thực tập vào lúc 14g00