CHƯƠNG TRÌNH MSDNAA (DREAMSPARK)

Chương trình hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên Khoa CNTT sử dụng một số phần mềm của Microsoft phục vụ cho quá trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

MSDNAA (viết tắt của Microsoft Software Developer Network Academic Alliance) là chương trình của Microsoft hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên Khoa CNTT sử dụng MIỄN PHÍ một số phần mềm như hệ điều hành Windows (một số phiên bản), công cụ phát triển phần mềm (như Visual Studio),...

Sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin chưa có tài khoản có thể đăng ký theo lớp và gửi danh sách  theo mẫu sau:

STT

Họ + Tên đệm

Tên

Email

  1.  

Hồ Thị Phương

Thảo

htphao@gmail.com

  1.  

 

 

Lớp trưởng tập hợp danh sách các thành viên trong lớp rồi gửi về Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin trước ngày 04/10/2018 (Có thể gửi file qua email: mthyhuynh@gmail.com).