Về nội dung học tập học phần "Thực tập niên luận" cho sinh viên K39

Gửi các bạn sinh viên K39,

Theo thống nhất của Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, kế hoạch học học phần thực tập niên luận sẽ có thay đổi như sau:

1) Các sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ phần mềm bắt buộc học học phần Java cơ bản thay thế cho học phần Thực tập niên luận. Các sinh viên thuộc các chuyên ngành khác có thể đăng ký học học phần Java để thay thế như là tuỳ chọn.

2) Tất cả các sinh viên trong tất cả các chuyên ngành phải báo và được sự đồng ý của giáo viên phụ trách lớp Thực tập niên luận của mình về việc tham gia học lớp Java cơ bản.

3) Hai giảng viên Nguyễn Hoàng Hà và Nguyễn Văn Trung sẽ giảng dạy các lớp học phần Java cơ bản trong khoảng thời gian từ 30/7/2018 đến 20/8/2018 (vào tất cả các ngày trong tuần).

Sinh viên đăng ký chọn lớp Java cơ bản theo form https://goo.gl/forms/OKhk31CC98PI9pUD3 trước ngày 10/7/2018.