Danh sách sinh viên các chuyên ngành khoá K39

 

Thông báo danh sách sinh viên trong các chuyên ngành theo đăng ký của sinh viên khoá K39:

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Lớp

1

15T1021003

Trần Ngọc

Anh

K39C

2

15T1021004

Hoàng Văn

Ban

K39D

3

15T1021005

Hồ Hoàng Kim

Bảng

K39A

4

15T1021006

Cao Gia

Bảo

K39B

5

15T1021007

Tô Thái

Bảo

K39C

6

15T1021016

Phạm Chí

Công

K39D

7

15T1021018

Đặng Văn

Cường

K39B

8

15T1021026

Hồ Văn

Đại

K39B

9

15T1021027

Lê Trọng

Đại

K39C

10

15T1021028

La Hữu

Đạt

K39D

11

15T1021029

Trần Gia

Đạt

K39A

12

15T1021020

Đoàn Thị

Diệu

K39D

13

15T1021032

Nguyễn Đôn

Đổng

K39D

14

15T1021036

Lê Minh

Đức

K39D

15

15T1021037

Lê Phúc

Đức

K39A

16

15T1021039

Nguyễn Anh

Đức

K39C

17

15T1021040

Phạm Minh

Đức

K39D

18

15T1021041

Thân Trọng

Đức

K39A

19

15T1021021

Nguyễn Thị Thùy

Dung

K39A

20

15T1021022

Mai Xuân

Dũng

K39B

21

15T1021023

Nguyễn Thành

Dũng

K39C

22

15T1021024

Nguyễn Trần

Dũng

K39D

23

15T1021025

Trần Anh

Dũng

K39A

24

15T1021043

Trần Thị Châu

Giang

K39C

25

15T1021050

Nguyễn Thị

Hạnh

K39B

26

15T1021049

Nguyễn Văn

Hảo

K39A

27

15T1021052

Lê Diên

Hậu

K39D

28

15T1021054

Phùng Thị

Hiền

K39B

29

15T1021058

Lê Nguyễn Minh

Hiển

K39B

30

15T1021056

Nguyễn Lương

Hiếu

K39D

31

15T1021057

Nguyễn Văn

Hiếu

K39A

32

15T1021065

Nguyễn Huỳnh

Hổ

K39A

33

15T1021063

Mai Đình

Hoà

K39C

34

15T1021059

Trương Phước

Hoà

K39C

35

15T1021061

Đặng Quang

Hoàng

K39A

36

15T1021068

Nguyễn Thị

Huệ

K39D

37

15T1021076

Lê Tiến

Hùng

K39D

38

15T1021080

Phan Quốc

Hùng

K39D

39

15T1021082

Hoàng Ngọc

Hưng

K39B

40

15T1021083

Nguyễn Lê Bảo

Hưng

K39C

41

15T1021085

Lê Thị

Hương

K39A

42

15T1021086

Nguyễn Thị

Hương

K39B

43

15T1021073

Nguyễn Trần Nhã

Huyền

K39A

44

15T1021074

Trần Thị Mỹ

Huyền

K39B

45

15T1021075

Trương Quốc

Huynh

K39C

46

15T1021088

Phan Văn

Khánh

K39D

47

15T1021089

Lê Đăng

Khôi

K39A

48

15T1021093

Nguyễn Văn

Lâm

K39A

49

15T1021094

Trương Văn

Lâm

K39B

50

15T1021097

Đoàn Thị Tuệ

Linh

K39A

51

15T1021098

Lê Đức

Linh

K39B

52

15T1021102

Nguyễn Thành

Long

K39B

53

15T1021106

Nguyễn Tấn

Minh

K39B

54

15T1021108

Trần Hồng

Minh

K39D

55

15T1021110

Trần Đình Hoài

Nghĩa

K39B

56

15T1021113

Nguyễn Viết Tài

Nhân

K39A

57

15T1021115

Võ Văn

Nhân

K39C

58

15T1021116

Bùi Khắc

Nhật

K39D

59

15T1021120

Phạm Thị Tuyết

Nhi

K39D

60

15T1021121

Nguyễn Ngọc

Nhớ

K39A

61

15T1021122

Đỗ Chơn

Như

K39B

62

15T1021124

Mai Trương Tấn

Phi

K39D

63

15T1021125

Trương Văn

Phôn

K39A

64

15T1021127

Trần Xuân

Phú

K39C

65

15T1021128

Dương Vĩnh

Phúc

K39D

66

15T1021129

Trần Đại

Phúc

K39A

67

15T1021130

Lê Đình Tâm

Phụng

K39B

68

15T1021134

Lê Hữu

Phước

K39B

69

15T1021135

Nguyễn Văn

Phước

K39C

70

15T1021140

Trần Công

Quân

K39D

71

15T1021137

Lê Đình

Quang

K39A

72

15T1021139

Trần Nam

Quang

K39C

73

15T1021144

Hoàng Công

Quý

K39D

74

15T1021142

Trương Thị

Quyên

K39B

75

15T1021145

Trần Thị Kim

San

K39A

76

15T1021146

Tào Thanh

Sang

K39B

77

15T1021147

Trần Quang

Sang

K39C

78

15T1021148

Hồ Thị

Sáu

K39D

79

15T1021149

Trương Duy Đình

Síp

K39A

80

15T1021152

Nguyễn Tùng

Sơn

K39D

81

15T1021157

Nguyễn Văn

Tài

K39A

82

15T1021158

Nguyễn Xuân

Tài

K39B

83

15T1021159

Trần Văn

Tài

K39C

84

15T1021161

Trương Tấn

Tâm

K39A

85

15T1021162

Tôn Thất Nhật

Tân

K39B

86

15T1021165

Doãn Phan

Thanh

K39A

87

15T1021167

Nguyễn Phương Thanh

Thanh

K39C

88

15T1021168

Nguyễn Thị Thu

Thanh

K39D

89

15T1021171

Đặng Phước Trưởng

Thành

K39C

90

15T1021170

Dương Công

Thành

K39B

91

15T1021172

Nguyễn Trung

Thành

K39D

92

15T1021174

Trần Văn

Thành

K39B

93

15T1021177

Phan Văn

Thiên

K39A

94

15T1021178

Nguyễn Hoằng Minh

Thiện

K39B

95

15T1021180

Nguyễn Hữu

Thịnh

K39D

96

15T1021181

Nguyễn Chí

Thông

K39A

97

15T1021182

Mai Văn

Thuận

K39B

98

15T1021185

Nguyễn Minh

Toản

K39A

99

15T1021187

Dương Văn Lâm

Tới

K39C

100

15T1021190

Trần Văn

Trí

K39B

101

15T1021191

Đỗ Minh

Trọng

K39C

102

15T1021193

Nguyễn Thái

Trung

K39A

103

15T1021195

Trần Công

Trường

K39C

104

15T1021196

Cao Văn Thanh

Tuấn

K39D

105

15T1021198

Lê Minh

Tuấn

K39B

106

15T1021200

Phạm Minh

Tuấn

K39D

107

15T1021204

Bùi Thanh

Tùng

K39D

108

15T1021205

Văn Phước Hãi

Tùng

K39A

109

15T1021202

Nguyễn Văn

Tuyến

K39B

110

15T1021203

Đoàn Thị Mỹ

Tuyết

K39C

111

15T1021206

Nguyễn Công

Văn

K39B

112

15T1021208

Võ Thế

Văn

K39D

113

15T1021209

Huỳnh Thị Thúy

Vi

K39A

114

15T1021210

Lê Long

Việt

K39B

115

15T1021212

Lê Văn Long

K39D

116

15T1021215

Ngô Thị

Xuân

K39C

117

15T1021216

Nguyễn Xuân

Ý

K39D

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

 

STT

Mã SV

Họ đệm

Tên

Lớp

1

14T1021013

Nguyễn Văn

Bình

K39A

2

15T1021011

Nguyễn Nho Minh

Chiến

K39C

3

15T1021015

Lê Chí

Công

K39C

4

15T1021019

Hồ Hoàng

Danh

K39C

5

15T1021031

Nguyễn Xuân

Đô

K39C

6

15T1021035

Hoàng Trọng

Đức

K39C

7

15T1021044

Đoàn Quang

Hai

K39D

8

15T1021047

Đào Thanh

Hào

K39C

9

15T1021051

Dương Thanh

Hậu

K39C

10

15T1021053

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

K39A

11

15T1021055

Lê Quang

Hiếu

K39C

12

15T1021067

Trần Kim

Hợp

K39C

13

15T1021079

Nguyễn Phương

Hùng

K39C

14

15T1021071

Lương Văn

Huy

K39C

15

15T1021087

Nguyễn Phạm Duy

Khánh

K39C

16

15T1021103

Trần Như

Lợi

K39C

17

15T1021100

Hoàng

Long

K39D

18

15T1021107

Nguyễn Thanh

Minh

K39C

19

15T1021131

Lê Thị Huyền

Phương

K39C

20

15T1021143

Hồ Thị Như

Quỳnh

K39C

21

15T1021155

Đỗ Minh

Tài

K39C

22

15T1021163

Văn Đình

Tân

K39C

23

15T1021175

Võ Tất

Thành

K39C

24

15T1021179

Nguyễn Thanh

Thiện

K39C

25

15T1021199

Nguyễn Minh

Tuấn

K39C

26

15T1021207

Nguyễn Ngọc

Văn

K39C

27

15T1021211

Nguyễn Quốc

Việt

K39C

 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH

STT

Mã sinh viên

Họ đệm

Tên

Lớp

1

15T1021008

Hồ Văn

Bi

K39D

2

15T1021010

Võ Văn

Bửu

K39B

3

15T1021013

Hồng Thiện

Chí

K39A

4

15T1021014

Nguyễn Văn

Chuyên

K39B

5

15T1021034

Dương Công

Đức

K39B

6

15T1021038

Lê Sỷ

Đức

K39B

7

15T1021033

Nguyễn

Được

K39A

8

15T1021045

K39A

9

15T1021064

Nguyễn Duy

Hoà

K39D

10

15T1021060

Nguyễn Thanh

Hoài

K39D

11

15T1021062

Nguyễn Việt

Hoàng

K39B

12

15T1021078

Nguyễn Đăng

Hùng

K39B

13

15T1021090

Lê Như

Lai

K39B

14

15T1021091

Mai Chiếm

Lảm

K39C

15

15T1021095

Nguyễn Duy

Lập

K39C

16

15T1021099

Nguyễn Đức Tùng

Linh

K39C

17

15T1021104

Bùi Văn

Lưu

K39D

18

15T1021111

Nguyễn Hữu

Ngọc

K39C

19

15T1021119

Đặng Ngọc Trang

Nhi

K39C

20

15T1021126

Đỗ Văn

Phú

K39B

21

15T1021138

Trần Hữu Minh

Quang

K39B

22

15T1021151

Hồ Nguyễn Hải

Sơn

K39C

23

15T1021150

Hoàng Thiên

Sơn

K39B

24

15T1021156

Lê Văn Anh

Tài

K39D

25

15T1021173

Nguyễn Văn

Thành

K39A

26

15T1021183

Hồ Đại

Tiến

K39C

27

15T1021184

Trần Viết

Toàn

K39D

28

15T1021186

Tòng

K39B

29

15T1021192

Huỳnh Vĩ

Trung

K39D

30

15T1021194

Trần Thanh

Trung

K39B

31

15T1021214

Nguyễn Công Triệu

Vỷ

K39B

 

Trân trọng./.