Lịch nộp và bảo vệ khoá luận cho sinh viên khoá K38

Gửi các bạn sinh viên K38,

Được sự thống nhất của Ban chủ nhiệm Khoa và các Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm và Mạng máy tính, nay xin thông báo lịch bảo vệ khoá luận ở các bộ môn như sau:

- Đối với chuyên ngành Công nghệ phần mềm: bảo vệ ngày 21/5/2018 22/5/2018.

- Đối với chuyên ngành Mạng máy tính: bảo vệ ngày 17/5/2018.

Theo đó, các bạn sẽ nộp quyển chậm nhất 5 ngày trước khi bảo vệ tại bộ môn thuộc chuyên ngành của mình.