Kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm học 2017-2018

Sinh viên Khóa 40 của Khoa Công nghệ Thông tin sẽ tham gia học Giáo dục Quốc phòng từ cuối tháng 3/2018 đến 22/4/2018.

Theo thông báo số 103/TB-ĐHKH ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Trường Đại học Khoa học về việc học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2017 - 2018, Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên K40 được biết:

1. THỜI GIAN HỌC TẬP

 • Từ 26/3/2018 đến 22/4/2018

2. ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP

 • Sinh viên học tập và sinh hoạt tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế, 161 Nguyễn Khoa văn, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ.
 • Sinh viên tập trung vào lúc 7giờ 00 của ngày đầu tiên của đợt học tại Trung tâm GDQP để làm thủ tục nhập học.

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 • CÁC KHOA, BỘ MÔN TRỰC THUỘC cử trợ lý Cố vấn học tập theo dõi và phối hợp với Trung tâm để giải quyết các vấn đề cần thiết.
 • Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên cung cấp danh sách trích ngang sinh viên khóa 40 được miễn, giảm học phí cho TTGDQP.
 • SINH VIÊN KHOÁ 40 chuẩn bị:
  • Thẻ Bảo hiểm, giày Bata và đồ dùng cá nhân
  • Học phí: 800.000 đ/1 chứng chỉ. Những sinh viên được miễn, giảm học phí chỉ nộp học phí theo mức % quy định sau khi miễn, giảm.
  • Tiền ăn: 1.125.000đ/25 ngày, tiền phòng ở 70.000đ/ 1 khóa học (Tiền ăn, ở và học phí sinh viên nộp trực tiếp tại Trung tâm).