Bổ sung bằng tốt nghiệp PTTH

Thông báo từ Phòng Đào tạo Đại học:

Các bạn sinh viên có tên sau đây đến nộp bằng tại Phòng Công tác sinh viên gấp để Nhà trường xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2017.

1. Nguyễn Văn Quý 11T1021035
2. Đậu Đức Mạnh 1210219205
3. Cao Viết Luân 1210210049

Bình luận

Chưa có bình luận nào.