Kế hoạch chi tiết Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2017

Để chuẩn bị cho Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học vào ngày 30/6/2017, Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đượt 2 năm 2017 biết, tham dự lễ và thực hiện một số công việc sau:
 1. Thời gian: 7g00 ngày 30/6/2017.
 2. Địa điểm: Tiền sảnh nhà A, Trường Đại học Khoa học Huế.
 3. Chương trình
Thời gian Nội dung
6g30 - 6g45 Điểm danh sinh viên tham dự
6g45 - 7g00 Sinh viên nhận lễ phục, ngồi theo khu vực, số thứ tự đã bố trí
7g00 - 7g15 BTC hướng dẫn cho sinh viên nghi thức trao bằng tại sân khấu
7g15 - 7g30 Đón tiếp đại biểu, khách mời
7g30 - 11g00

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Báo cáo tổng kết khóa học;

+ Công bố quyết định công nhận Tốt nghiệp;

+ Công bố quyết định khen thướng, phát thưởng;

+ Đại diện sinh viên phát biểu cảm tưởng;

+ Trao bằng tốt nghiệp.

+ Sinh viên ký nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp tại Hội trường A1

11g00 Bế mạc

 

4. Thứ tự sinh viên các Khoa lên nhận bằng: 02.  Khoa Công nghệ Thông tin

Số lượng: 39 sinh viên.

5. Yêu cầu đối với sinh viên: 

Sinh viên tham dự lễ có trang phục chỉnh tề. Nam sơ mi trắng (sơ mi sáng màu), quần Âu sẫm màu. Nữ mang áo dài truyền thống.

Sinh viên tham dự Lễ phải tập trung tại khu vực đã được bố trí lúc 06g30 ngày 30/6/2017 để xác nhận việc tham dự Lễ.

6g45, BTC chốt danh sách sinh viên tham dự lễ, sinh viên đến trễ (sau 06g45 sẽ không được xướng tên lê bục danh dự nhận bằng.

Sinh viên tham dự lễ phải ngồi đúng vị trí do BTC quy định;

Sinh viên tham dự lễ phải giữ trật tự, im lặng trong quá trình diễn ra lễ; thực hiện các công việc, thủ tục theo hướng dẫn của BTC.

 DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2017

 1. Trần Đại Minh Quang (K34)
 2. Nguyễn Văn Ân (K34)
 3. Nguyễn Hữu Châu Phong (K36)
 4. Nguyễn Thành Thông (K36)
 5. Phạm Xuân Bắc
 6. Trần Ngọc Dự
 7. Võ Thành Đô
 8. Thái Trung Đức
 9. Phan Hiệp
 10. Ngô Hoàng
 11. Nguyễn Văn Hoàng
 12. Nguyễn Quốc Huy
 13. Nguyễn Diễm Hương
 14. Lê Đức Lai
 15. Trần Đức Linh
 16. Dương Đình Long
 17. Hoàng Thị Lưu
 18. Phan Thanh Minh
 19. Nguyễn Công Việt Mỹ
 20. Nguyễn Như Nam
 21. Nguyễn Thị Tuyết Nga
 22. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 23. Nguyễn Thị Ý Nhi
 24. Nguyễn Ngọc Phong
 25. Trần Nữ Như Quỳnh
 26. Trần Thanh Tài
 27. Nguyễn Thành Tâm
 28. Trương Văn Tiến
 29. Nguyễn Hữu Tuấn
 30. Phan Như Ngọc Tuấn
 31. Nguyễn Thị Thanh
 32. Trần Nhiệt Thành
 33. Trương Văn Thao
 34. Ngọ Thị Thu Thảo
 35. Võ Đại Hải Thiên
 36. Phạm Thị Xuân Thịnh
 37. Nguyễn Thị Trâm
 38. Nguyễn Anh Trịnh
 39. Trần Thị Hồng Uyên

 

Trích công văn số 375/ĐHKH-ĐTĐH
của Trường Đại học Khoa học