Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2017

hực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Khoa học sẽ tố chức phát bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 2/2017. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

  • Thời gian: 7g00 ngày 30/6/2017.
  • Địa điểm: Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học Huế.
  • Thành phần: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường, đại diện Công đoàn; sinh viên Tốt nghiệp đại học đợt 2/2017

III. Nội dung chương trình

Thời gian Nội dung
6g45 - 7g00 Sinh viên nhận lễ phục, ngồi theo khu vực, số thứ tự đã bố trí
7g00 - 7g15 BTC hướng dẫn cho sinh viên nghi thức trao bằng tại sân khấu
7g15 - 7g30 Đón tiếp đại biểu, khách mời
7g30 - 11g00

+ Văn nghệ chào mừng;

+ Khai mạc: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Báo cáo tổng kết khóa học;

+ Công bố quyết định công nhận Tốt nghiệp;

+ Công bố quyết định khen thướng, phát thưởng;

+ Đại diện sinh viên phát biểu cảm tưởng;

+ Trao bằng tốt nghiệp.

+ Sinh viên ký nhận bằng và bảng điểm tốt nghiệp tại Hội trường A1

11g00 Bế mạc

Trích công văn số 326/ĐHKH-ĐTĐH
của Trường Đại học Khoa học