Về việc thực tập niên luận của sinh viên K38

Gửi các bạn sinh viên thực tập niên luận,

  • Đối với các sinh viên chuyên ngành Công nghệ phần mềm: Các bạn sẽ thực tập niên luận với nội dung học & thi chứng chỉ Java cơ bản (bắt buộc)
  • Đối với các sinh viên chuyên ngành Khoa học máy tính hoặc Mạng máy tính: Sinh viên có thể (1) thực tập niên luận theo hướng dẫn của giáo viên hoặc (2) xin phép giáo viên để được học nội dung Java cơ bản.

Việc đăng ký lớp học Java cơ bản các bạn gửi trực tiếp theo mẫu https://goo.gl/forms/IqUOk0hOIAcm3M622

Hạn cuối đăng ký là ngày 26/5/2017.

Sau thời điểm này, Khoa sẽ thông báo lịch học cụ thể của 2 nhóm lớp Java cơ bản.