Xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Căn cứ Kế hoạch công tác tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 của Nhà trường, Khoa thông báo cho các sinh viên biết việc tổ chức xét tốt nghiệp đợt 2, năm 2017 như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

1. Thời gian:

 • Cấp Khoa:      Từ 17/5/2017 đến 22/5/2017;
 • Cấp Trường:   08/6/2017.

2. Điều kiện sinh viên được xét tốt nghiệp:

2.1 Sinh viên chính khoá K37

Sinh viên hội đủ các điều kiện sau đây đương nhiên được xét công nhận tốt nghiệp (không phải nộp đơn xin xét tốt nghiệp):

 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo của ngành học;
 • Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2.0 trở lên;
 • Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;
 • Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất;
 • Có chứng chỉ Tiếng Việt bậc 2/6 (A2) đối với sinh viên người nước ngoài hoặc chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 (A2) đối với tất cả sinh viên từ khóa 37 trở về sau tốt nghiệp trong năm 2017.

* Sinh viên chưa muốn xét tốt nghiệp theo chính khóa của mình vì đang còn cải thiện điểm, phải làm đơn xin hoãn xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu) và nộp tại Khoa quản lý sinh viên.

2.2. Sinh viên các khoá còn lại

Sinh viên các khóa còn lại đủ điều kiện tốt nghiệp (tốt nghiệp sớm hoặc muộn) phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (theo mẫu), nộp tại Khoa quản lý sinh viên, hạn cuối ngày 15/5/2017

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CỦA SINH VIÊN

 • Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo trên Website: Vào mục TRA CỨU – THỐNG KÊ → KẾT QUẢ HỌC TẬP → Đối chiếu kết quả học tập với chương trình đào tạo để biết được các học phần đã tích lũy thừa.
  Sinh viên phải làm đơn hủy tích lũy học phần đã tích lũy thừa (theo mẫu) và nộp tại Phòng Đào tạo Đại học (gặp chuyên viên Trương Thị Ty), hạn cuối ngày 15/5/2017 để phục vụ cho việc tính toán điểm trung bình chung tích lũy của khóa học, đánh giá.
 • Trong thời gian xét tốt nghiệp giữa cấp Khoa và cấp Trường, sinh viên cần cập nhật kết quả rà soát điều kiện tốt nghiệp tại văn phòng Khoa hoặc trang thông tin đào tạo tín chỉ của Trường, phản hồi các sai sót (nếu có) để kiểm tra và điều chỉnh kịp thời.
 • Nộp lệ phí tốt nghiệp: 100.000 đồng/01 sinh viên tại Phòng Kế hoạch tài chính – Cơ sở vật chất, hạn cuối ngày 15/5/2017.
 • Tất cả sinh viên tốt nghiệp đại học đợt 2, năm 2017 sẽ được tham gia buổi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học (dự kiến tổ chức ngày 30/6/2017), được chụp 01 ảnh lưu niệm khi Hiệu trưởng trao bằng.