Phân công hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp của sinh viên khoá K37

Sau khi họp xét điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp theo nguyện vọng sinh viên, khoa Công nghệ Thông tin phân công giáo viên hướng dẫn theo danh sách sau:

Các sinh viên có tên trong danh sách trên nhanh chóng liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và thực hiện khoá luận./.

(Danh sách trích từ tờ trình của Khoa Công nghệ Thông tin gửi Phòng Đào tạo Đại học ngày 17/1/2017)