Đăng ký thực tập chuyên ngành cuối khóa cho sinh viên khóa K37

Theo kế hoạch học tập của học kỳ 2 năm học 2016-2017, các em sinh viên khóa K37 sẽ học học phần thực tập chuyên ngành cuối khóa. Sinh viên tự liên hệ với công ty, cơ quan đông ý sẽ tiếp nhận mình đến thực tập và đăng ký danh sách ở lớp trưởng của lớp. Chỉ được đăng ký duy nhất 1 công ty. Một số công ty đã gởi yêu cầu tuyển sinh viên thực tập cho khoa, các em xem ở link sau: http://it.husc.edu.vn/daotao/daihoc/?detail=10146
Sau khi đăng ký các em đến khoa gặp thầy Thủy (đt: 0914025108) lấy giấy giới thiệu mang đến công ty tiếp nhận thực tập để xác nhận.

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [05/12/2016 15:44]