Xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2012-2013 đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Các sinh viên thuộc khoá K32 hệ chính quy, K2010, K2011 liên thông đã đủ điều kiện tốt nghiệp (tích luỹ đủ tín chỉ theo chương trình đào tạo, điểm TBLB > 2.0, có chứng chỉ GDTC, GDQP) thì làm đơn xin xét tốt nghiệp gửi về văn phòng khoa CNTT trước ngày 28/01/2013 để khoa tổng hợp danh sách xét tốt nghiệp.

Chi tiết thông báo của Nhà trường (http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=239):

Chỉnh sửa lần cuối bởi htmthy [29/01/2013 16:59]

Bình luận

Chưa có bình luận nào.