Đào tạo

Căn cứ kế hoạch học tập và giảng dạy năm học 2018-2019 cho sinh viên khối không chuyên của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC), Khoa GDTC sẽ xét cấp chứng chỉ GDTC đợt cuối cho những sinh viên tuyển sinh từ năm 2015 trở về trước của các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc Đại học Huế vào tháng 11/2018. Đề nghị quý trường, khoa thông báo cho sinh viên những nội dung sau:

Tuyển sinh sau đại học

Một số thông tin về tuyển sinh Cao học và Nghiên cứu sinh (NCS) vào khoa.

Mới nhất