169 Hùng Vương, Huế, Việt Nam

Nam

14/10 (sinh nhật)

15/11/2011 (gia nhập)